Stanowisko
 
Pracownik naukowo - dydaktyczny, asystent
Tytuł naukowy i dyplom morski mgr inż. st. of. pokł.
 
Kontakt

e-mail: m.malyszko () am.szczecin.pl
 

OSRM: pok.107; tel. 91 4244163
Wały Chrobrego: pok. 209; w.306

Prowadzone przedmioty Ratownictwo morskie, Nawigacja, Prace podwodne, Inspekcje Morskie