K A D R A  Z A K Ł A D U


Zespół Zakładu tworzą wykładowcy z dyplomami oficerów marynarki handlowej oraz marynarki wojennej RP.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwóch budynkach Akademii,
w gmachu głównym przy ul. Wały Chrobrego oraz
w obiekcie OSRM (Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego) przy ul.Ludowej
patrz


 KONSULTACJE
I TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

Gmach Główny Akademii Moskriej w Szczecinie   
dr inż. kpt.ż.w.Mirosław Wielgosz                                 
adiunkt, Kierownik Zakładu
 
 
dr inż. of. wacht.Krzysztof Marcjan                                 
adiunkt
 
 
mgr inż. st. of. pokł.Marzena Małyszko                           
astystent
 
 
st. wykładowca
 
 
mgr inż. Jakub Chuta
st. wykładowca


mgr  Robert Terczyński
st. wykładowca


mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska                           
astystent