Konferencja ExploShip 2012


W dniach 15-17 maja 2012 pracownicy Zakładu mgr inż. kpt. ż.w. Mirosław Wielgosz oraz mgr inż. st.of.pokł. Marzena Górtowska wzięli udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznje ExploShip 2012 "PROBLEMY EKSPLOATACJI OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH I URZĄDZEŃ PORTOWYCH pod patronatem Akademii Morskiej odbywającej się Domu Pracy Twórczej w Świnoujściu.

Specjalistyczna parktyka na Nawigatorze

                            
20-03-2012

Studenci trzeciego roku specjalności Ratownictwo odbyli w lutym br. czterotygodniową praktykę na statku szkolono-badawczym Nawigator XXI. Podczas szkolenia studenci uczestniczyli w przede wszystkim alarmach ćwiczebnych, szkoleniach z zakresu ratownictwa morskiego, opieki medycznej a także wachtach morskich i innych rutynowych zajęciach na statku (np. prace bosmańskie, dyżur w kuchni).


 


Rekonstrukcja zapisu AIS z wypadku m/v Costa Concordia

20-01-2012

Przy wykorzystaniu danych AIS (m.in. pozycji statku i kursu) oraz mapy elektronicznej holenderska firma QPS zrekonstruowała przebieg trasy statku Costa Concordia w trakcie wypadku z dn. 13.01.2012. Symulacja dostępna jest pod linkiem:

 


Instruktaż użycia łodzi zrzutowej

  30-11-2011

  Studenci czwartego roku specjalności IRM uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu obsługi zbiorowych

  środków ratunkowych...