Od roku akademickiego 2017 / 2017 ZRiOŻ przejmuje prowadzenie następujących przedmiotów (dotychczas przypisanych do innych jednostek AM):

  1. Prawo Morskie, prowadzący mgr Wojciech Kuczkowski (Sędzia SR w stanie spoczynku, wieloletni Wiceprzewodniczący Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie);
  2. Ergonomia, prowadzący mgr Robert Terczyński.