W dniach 24 – 28.06.2013 Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi przeprowadził obóz sprawnościowy dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie ratownictwa morskiego. Studenci pierwszego roku kierunku Ratownictwo Medyczne w ciągu pięciu dni doskonalili umiejętności pływania i ratowania tonących, poznawali tajniki nurkowania a także postawili się w roli osoby potrzebującej pomocy na morzu poprzez trening z kombinezonami ratunkowymi i tratwami.

Ponadto szkolenie obejmowało także zagadnienia związane z łącznością morską. Zajęcia praktyczne wzbogacone były zajęciami audytoryjnymi. Wykłady skupiały się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy na wodzie, metodach komunikacji na morzu, sposobach ewakuacji ze statku i właściwościach środków ratunkowych oraz formach ratownictwa medycznego prowadzonych na morzu (m.in. pracy na śmigłowcach, w służbie TMAS, współpracy ze służbą SAR).
 


Znajomość tych wszystkich elementów może okazać się niezwykle przydatna przyszłym ratownikom medycznym, którzy w swej pracy zawodowej najprawdopodobniej spotykać będą się z sytuacjami ratowani ludzi z jezior, rzek lub morza, zwłaszcza w naszym rejonie kraju.
Godni wyróżnienia są kursanci, którzy mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych panujących we wtorek (ulewny, wielogodzinny deszcz) nie zrezygnowali, lecz wytrwale ćwiczyli w kombinezonach ratunkowych w kanale rzecznym na terenie OSRM. Warto wspomnieć także o dwóch wspaniałych dziewczynach, które przekonały się, że granice ich możliwości leżą dużo dalej niż myślały! Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 
Swą wiedzę i umiejętności przekazywali: pracownicy SWFIS: mgr inż. Artur Lipecki, mgr inż. Jakub Chuta, pracownicy ZKTM: dr inż. Piotr Majzner, mgr inż. Ryszard Bober oraz pracownicy Zakładu Ratownictwa i Ochrony Żeglugi: dr inż. kpt.ż.w.  Zbigniew Ferlas, mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz, mgr inż. kmdr por. rez. Marek Szelst, mgr inż. kmdr por. rez. Konard Stafiej, mgr inż. kmdr por. rez. Darek Stachowiak oraz mgr inż. st.of. pokł. Marzena Małyszko.


Asysty podczas realizacji zajęć praktycznych udzielili studenci III RAT. Dziękujemy.