W dniu 19.10.2012 r. w Gdyni odbyło sięposiedzenie Rady SAR, któremu przewodniczył Dowódca Marynarki Wojennej RP. Na spotkaniu Dyrektor SAR przedstawił zadania służby SAR i jednostek współpracujących wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim. 

Omówione zostały także sprawy dotyczące prawnych uregulowań dla wsparcia działań ratowniczych na morzu prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Innym istotnym tematem poruszonym na posiedzeniu było ujednolicenie procedur współdziałania służb morskich i lądowych związanych z organizacją akcji ratowniczych na morzu obejmujących masowe ewakuacje. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na pierwszy kwartał 2013 roku.