Nowe przedmioty Zakłady Ratownictwa i Ochrony Żeglugi

Od roku akademickiego 2017 / 2017 ZRiOŻ przejmuje prowadzenie następujących przedmiotów (dotychczas przypisanych do innych jednostek AM):

  1. Prawo Morskie, prowadzący mgr Wojciech Kuczkowski (Sędzia SR w stanie spoczynku, wieloletni Wiceprzewodniczący Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie);
  2. Ergonomia, prowadzący mgr Robert Terczyński.


Zgrupowanie studentów PUM „Ratownictwo Morskie-Medyczne”

W dniach 24 – 28.06.2013 Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi przeprowadził obóz sprawnościowy dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie ratownictwa morskiego. Studenci pierwszego roku kierunku Ratownictwo Medyczne w ciągu pięciu dni doskonalili umiejętności pływania i ratowania tonących, poznawali tajniki nurkowania a także postawili się w roli osoby potrzebującej pomocy na morzu poprzez trening z kombinezonami ratunkowymi i tratwami.


Posiedzenie Rady SAR


W dniu 19.10.2012 r. w Gdyni odbyło sięposiedzenie Rady SAR, któremu przewodniczył Dowódca Marynarki Wojennej RP. Na spotkaniu Dyrektor SAR przedstawił zadania służby SAR i jednostek współpracujących wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim.