W tym dziale uzyskasz dostęp do informacji związanych z zajęciami dydaktycznymi. Klikając na odpowiedni odnośnik sprawdzić można szczegóły.
 

PROGRAMY ZAJĘĆ
i ZALICZENIA
KONSULTACJE PRACE DYPLOMOWE