WITAMY NA STRONACH
ZAKŁADU RATOWNICTWA I OCHRONY ŻEGLUGI

Zakład mieści się w budynku Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Morskiego przy ul. Ludowej. Nasi Pracownicy sprawują merytoryczną opiekę nad kształceniem przyszłej kadry oficerskiej w zakresie ratownictwa morskiego zgodnie z konwencją STCW oraz w zakresie dziedzin powiązanych.

W zależności od wybranego kierunku studiów, studenci Akademii Morskiej uczestniczą w następujących zajęciach:

           Specjalności "Pływające":

 • Ratownictwo morskie
 • Ratownictwo medyczne
 • Ratownictwo ekologiczne
 • Ratownictwo wodne
 • Ochrona transportu morskiego
 • Inspekcje morskie
 • Prace podwodne
 • Elementy ekonomii
 • Technologie i systemy bezpieczeństwa
Specjalności  "Lądowe":
 • Monitoring i ochrona transportu
 • Morskie systemy bezpieczeństwa
 • Systemy transportowe
 • Infrastruktura transportu
 • Ekonomika transportu
 • Podstawy ekonomii
 • Środki transportu
 • Logistyka  

  D L A    K A N D Y D A T Ó W

Sprawdź ofertę kształcenia na

specjalności  R a t o w n i c t w o !!

 

Akademia Morska prowadzi także ścisłą współpracę z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, szczególnie w obszarze organizowania oraz przeprowadzania wspólnych ćwiczeń. Zapewnia to studentom realistyczny kontakt z przyszłym zawodem, oraz możliwość nabywania praktycznych umiejętności od profesjonalnych ratowników.

W sferze pracy naukowej Zakład prowadzi badania dotyczące ratownictwa podwodnego oraz systemów poszukiwania i ratownictwa morskiego, we współpracy z różnymi jednostkami naszej Akademii a także innymi uczelniami.

Czytaj więcej w zakładce Projekty